Často kladené otázky

Máte otázky, my máme odpovědi!

Jsme tu, abychom vám pomohli!
Náš závazek ke kvalitě a službám nekončí, jakmile od nás zakoupíte nabíječku. Můžete si být jisti, že vás budeme i nadále podporovat mnoho let, zejména proto, že naše standardní záruka trvá tři roky.


Díky vyhrazenému call centru a mezinárodnímu podpůrnému týmu nebude žádná žádost nezodpovězena.
Jen se ptám.

Webasto Pure

 • Webasto Pure má následující výhody:

  • Nastavitelná nabíjecí kapacita od 3,7 kW do 11 kW nebo 3,7 kW až 22 kW (v závislosti na objednávce)
  • Kabel 4,5 m s konektory
  • Rychlejší nabíjení než při použití standardní domácí zásuvky (max. 10 A): až 5x rychlejší u varianty 11 kW a až 10x rychlejší u varianty 22 kW
  • Jednoduché a pohodlné ovládání
  • Dobrý poměr cena / výkon
  • Vysoce kvalitní zpracování
  • Kvalita „Made in Germany“
 • Webasto Pure se může nabíjet pomocí konektoru typu 2 podle EN 62196-2. Konektor typu 2 odpovídá evropské normě.

 • Pomocí Webasto Pure můžete vždy nabít jedno vozidlo.

 • V zásadě se varianty liší svou nabíjecí kapacitou a rozsahem instalace. Kromě toho jsou k nabíjecí stanici připevněny různé nabíjecí kabely přizpůsobené nabíjecí kapacitě. U varianty 22 kW vyžaduje instalace mimo jiné vyšší jmenovité hodnoty pojistek a větší průřezy napájecího kabelu. Existují také rozdíly, pokud jde o provozovatele distribuční soustavy. Většina provozovatelů distribuční soustavy vyžaduje pouze oznámení nabíjecí stanice o výkonu 11 kW, zatímco nabíjecí stanice 22 kW navíc vyžaduje schválení. Rozdíly v kvalitě sítě znamenají, že mezi jednotlivými provozovateli jsou regionální rozdíly.

 • Nabíjecí stanice by měla být čištěna pouze suchým hadříkem. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, vosk ani rozpouštědla. V případě potřeby můžete kabel otřít vlhkým froté ručníkem.

Webasto Live

 • Webasto Live Vám mimo jiné nabízí následující výhody:

  • Nabíjecí výkon až 22 kW
  • Nabíjecí kabel 4,5 m nebo 7 m
  • Funkce připojení
  • Budoucnost díky online aktualizacím
  • Poskytování fakturačních údajů
  • Lokální správa zatížení až pro 250 nabíjecích bodů
  • Pohodlí díky Plug & Charge (ISO 15118)
  • Podpora standardních back-end systémů
  • Integrovaný 4G modem pro nejlepší příjem na standardu budoucnosti
 • Díky inteligentní funkci připojení může Webasto Live používat každý. Ať už je to doma, pro Vaši elektrickou flotilu nebo pro řidiče elektrických firemních automobilů - inteligentní nabíjecí stanice Vám usnadní každodenní nabíjení. Webasto Live je také zajímavé pro uživatele, kteří provozují systém Home Energy Management System (HEMS) nebo fotovoltaický systém.

 • Obecně je to možné a užitečné. Fotovoltaický systém však musí mít alespoň komunikační rozhraní nebo spínací výstup. V ideálním případě můžete svou vlastní spotřebu ovládat pomocí inteligentních ovládacích prvků prostřednictvím systému Home Energy Management System (HEMS) nebo komunikující měřič s vlastním systémem sběru měřených dat.

 • Rozsah dodávky zahrnuje dvě takzvaná zařízení LiveAccess, pomocí kterých se můžete přihlásit pomocí technologie RFID k serveru Webasto Live. To umožňuje zúžit skupinu uživatelů. Proces nabíjení lze také spustit přes LiveApp. Pokud tuto možnost přihlášení nechcete používat, můžete ji deaktivovat prostřednictvím konfiguračního rozhraní. Můžete si u nás objednat další zařízení LiveAccess.

 • Webasto Live se může nabíjet pomocí konektoru typu 2 podle EN 62196-2. Konektor typu 2 odpovídá Evropské normě.

 • Pomocí Webasto Live můžete nabít vždy jen jedno vozidlo.

 • V zásadě se varianty liší svou nabíjecí kapacitou a rozsahem instalace. Kromě toho jsou k nabíjecí stanici připevněny různé nabíjecí kabely přizpůsobené nabíjecí kapacitě. U varianty 22 kW jsou vyžadovány kromě jiného vyšší pojistky a větší průřezy napájecího kabelu. Existují také rozdíly, pokud jde o provozovatele distribuční soustavy. Většina provozovatelů distribuční soustavy vyžaduje pouze oznámení nabíjecí stanice o výkonu 11 kW, zatímco u nabíjecí stanice 22 kW navíc vyžaduje schválení. Rozdíly v kvalitě sítě znamenají, že mezi jednotlivými provozovateli jsou regionální rozdíly.

 • Nabíjecí stanice by měla být čištěna pouze suchým hadříkem. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, vosk ani rozpouštědla. V případě potřeby můžete kabel otřít vlhkým froté ručníkem.

Webasto Live - připojení

 • Inteligentní, efektivní a propojený do sítě: Díky připojení "Connectivity" je Vaše nabíjecí stanice Webasto Live inteligentní a nabízí řadu digitálních funkcí. Můžete ji snadno použít přes Webasto LiveApp a Webasto Charging Portal. Můžete například nepřetržitě sledovat stav nabíjecí stanice, nastavovat nabíjecí funkce, dálkově ovládat nabíjecí stanici nebo flexibilně definovat, kdo může nabíjet. Upozorňujeme, že pro použití funkcí připojení musí být v místě instalace dostatečné síťové pokrytí.

 • Naše inteligentní služby Webasto Connectivity Services se skládají ze dvou různých balíčků Connectivity - Home a Professional, které lze snadno přidat do Webasto Live. Balíček Home si můžete rezervovat přímo do Webasto Live prostřednictvím online obchodu. Upozorňujeme, že není možné dodatečně zakoupit balíček připojení. Balíček-Professional si můžete vyžádat přímo prostřednictvím našeho kontaktního formuláře. Každý server Webasto Live je dodáván s integrovanou kartou SIM, která se automaticky aktivuje při zakoupení některého balíčku.

 • Existují dva různé balíčky připojení: balíček Home a Professional. Balíček Home si můžete rezervovat přímo do svého Webasto Live prostřednictvím online obchodu. Náklady najdete na stránce objednávky. Ceny za balíček  Professional si můžete vyžádat přímo prostřednictvím kontaktního formuláře.

 • Další zařízení LiveAccess můžete přidat pomocí LiveApp, Charging Portal a konfiguračního rozhraní.

 • Nabíjecí stanice Webasto Live je vždy dodávána předem nakonfigurovaná. V uživatelském rozhraní jsou další nastavení, která jsou nezbytná pro konfiguraci. Pokud si nepřejete předkonfiguraci, podívejte se do návodu k obsluze, kde najdete pokyny, jak obnovit tovární nastavení.

 • Pokud jste v bezprostřední blízkosti zařízení Webasto Live, můžete vyvolat konfigurační rozhraní prostřednictvím lokálního hotspotu. Zde můžete konfigurovat různá nastavení: od přidání nového zařízení LiveAccess pro ověření na serveru Webasto Live po jednotlivá nastavení pro správu zatížení a aktualizace firmwaru.

 • Ano, Webasto Live obsahuje modul GSM. Standardní mobilní rádio pro plně digitální mobilní rádiové sítě.

 • Webasto Live Connectivity můžete používat s GSM, WLAN nebo LAN. Každé zařízení Webasto Live je standardně dodáváno s modulem GSM včetně SIM karty. Pokud máte v místě instalace dostatečné pokrytí sítě, můžete automaticky použít funkci připojení s GSM. Pokud to není možné, můžete také použít připojení přes WLAN nebo LAN. K Vaší síti WLAN se můžete připojit sami prostřednictvím konfiguračního rozhraní. Pro připojení k osobní síti LAN si můžete vyžádat pomoc od instalačního partnera.

 • Můžete snadno zkontrolovat, zda je váš mobilní telefon dostatečně pokrytý sítí: Přejděte na místo, kde bude Webasto Live umístěn / pozastaven. Poté se podívejte na sílu signálu zobrazenou na Vašem mobilním telefonu (obvykle je uvedena v barech). V případě slabého pokrytí sítě můžete navázat spojení přes LAN nebo WLAN s back-endem Webasto.

  Chcete-li zlepšit pokrytí sítě, můžete se připojit k back-endu Webasto přes LAN nebo WLAN. K vaší síti WLAN se můžete snadno připojit sami prostřednictvím konfiguračního rozhraní. Chcete-li se připojit k síti LAN, musíte se obrátit na svého instalačního partnera.

 • V zařízení Webasto Live je nainstalována SIM karta. Ta není vázána na konkrétního operátora. Místo toho automaticky vyhledá nejsilnějšího poskytovatele sítě v místě instalace.

 • Ano, to je možné. Uvědomte si, že předkonfigurace pro připojení k back-end musí být také aktualizována. Pokud vyměníte SIM kartu, můžeme poskytnout pouze omezenou podporu. Zde Vám může pomoci  na místě instalační partner. Nainstalovaná SIM karta nabízí flexibilitu, zejména pro společnosti.

  Pokud chcete vyměnit standardní SIM kartu za vlastní, najdete slot pro SIM kartu pod krytem zařízení Webasto Live v připojovacím prostoru, kde však SIM kartu může vyměnit pouze osoba oprávněná k instalaci SIM.

 • Úplnou historii nabíjení si můžete prohlédnout prostřednictvím Portálu nabíjení Webasto. Pomocí sestavy Excel můžete provádět fakturaci flexibilně. Zde jsou shrnuty všechny údaje o historii nabíjení, jako je datum, doba nabíjení a nabitá kWh.

 • Na základě Vaší historie účtování můžete sledovat kWh účtované doma a získat tak vrácení peněz od zaměstnavatele. Fakturace je založena na sestavě Excel.

 • Webasto ukládá Vaše data v Evropě a to v souladu se stávajícími vnitrostátními a evropskými právními předpisy. Data jsou uložena u Allego, certifikovaného partnera společnosti Webasto.

 • Ano, bude možná integrace prostřednictvím připojení založeného na bázi připojení přes IP (nejpozději od roku 2020).

 • To bude možné  (počínaje Q3 / 2020).

Analýza na místě

 • Spolupracujeme se sítí vysoce kvalifikovaných společností, zajišťujících instalaci a co nejrychlejší možný servis. Využijte našeho vyhledávače instalačních programů a kontaktujte místního technika. Instalační technik Vás provede tímto procesem a poskytne kompatibilní nabídku pro jednotku a instalaci.

 • Každá instalace je jiná, účelem kontroly na místě je zajistit, aby naši instalační partneři mohli shromažďovat co nejvíce informací. Může to být po telefonu pomocí obrázků a videí, které jste poskytli, nebo přímou návštěvou na místě (mohou se účtovat poplatky). Z analýzy webu obdržíte nezávazný odhad nákladů na instalaci jednoho z našich řešení dle Vašich individuálních podmínek v místě.

 • Pokud při nákupu Vaší nabíjecí stanice potřebujete analýzu na místě, náš servisní partner Vás bude kontaktovat za účelem zajištění návštěvy. Čas potřebný pro analýzu na místě závisí na rozsahu místa, které má být posouzeno, a obvykle trvá přibližně 1 hodinu. Elektrikář poté připraví odhad nákladů na instalaci vyhovující předpisům.

  Během analýzy na místě instalační partner vyhodnotí místní podmínky a různé možnosti připojení nabíjecí stanice k internetu (GSM, LAN nebo WLAN). Pokud chcete používat funkce připojení Webasto Live, je nutné připojení k internetu. Na základě toho obdržíte individuální odhad nákladů.

 • Po provedení analýzy na místě obdržíte do dvou pracovních dnů individuální odhad nákladů na instalaci ve Vašem místě. Následně můžete náklady odsouhlasit ve svém zákaznickém účtu Webasto a podle toho objednat instalaci.

  Pokud jste ještě nenakoupili nabíjecí stanici Webasto v internetovém obchodě, musíte si před objednáním instalace objednat nabíjecí stanici a připojit ji k provedené analýze na místě ve svém zákaznickém účtu.

  Pokud jste již nabíjecí stanici zakoupili jinde, můžete propojit svou nabíjecí stanici s Vaším zákaznickým účtem Webasto zadáním sériového čísla.

Příslušenství

 • Nabízíme stojany na jedno nebo oboustranné dobíjecí stanice.

 • Součástí dodávky je stojan, kryt, montážní návod a sada šroubů pro montáž uzemnění a nabíjecí stanice.

 • Stojan Webasto nabízí otvory bez otřepů, které zabraňují poškození kabelů. Má také odnímatelný kryt pro snadnou instalaci. Se zakřiveným víkem si můžete být jisti, že se nahoře nebude po dešti shromažďovat voda. Kromě toho je dosaženo vysokého stupně bezpečnosti prostřednictvím uzemnění a vysoké odolnosti vůči korozi.

 • Jsou dobré pro dobíjecí stanice Webasto Pure i Webasto Live.

 • Stojan je vhodný pro montáž na betonový základ. Přesné montážní kroky a poznámky v přiložených instalačních pokynech.

 • Ne, v souladu s bezpečnostními prostředky  není dovoleno používat adaptér.

 • Na nabíjecí stanice Webasto mohou být namontovány pouze originální náhradní díly Webasto. Upozorňujeme, že kabel musí být vždy vyměněn kvalifikovaným elektrikářem.
  Pokud vyměníte kabel Webasto za jiný od jiného výrobce nebo jej nahradí nekvalifikovaný elektrikář, Webasto nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli následné škody. V takovém případě nelze vůči společnosti Webasto uplatnit záruku ani nároky ze záruky.

Instalace

 • Náklady na instalaci se výrazně liší v závislosti na podmínkách v místě instalace, a proto jsou stanoveny naším instalačním partnerem na základě zpracované analýzy. Přesná  cena instalace závisí například na rozsahu instalace, na vzdálenosti nabíjecí stanice od rozvodné desky a na jakýchkoli průchozích otvorech, které je třeba provést.

 • Webasto spolupracuje s autorizovanými elektrikáři, kteří mají odborné předpoklady a zkušenosti při instalaci infrastruktury nabíjení.

 • Upozorňujeme, že instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář a doporučujeme naše certifikované partnery Webasto. K dodávce je přiložena instalační příručka pro instalačního technika.

 • Ano, je to možné. Přesto doporučujeme pro objednání analýzy v místě a po vyjádření souhlasu s nabídkou, zvolit autorizovaného partnera Webasto. Do budoucna Vám to přinese spoustu výhod.

 • Povinnost registrace a / nebo schválení instalace je stanovena v podmínkách technického připojení příslušného dodavatele energie. Nabíjecí místa s nabíjecí kapacitou> 12 kW musí být obecně před instalací zaregistrována a schválena. Podat žádost u dodavatele energie může provést pouze oprávněný elektrikář.

 • Analýzu v místě si můžete snadno objednat v našem online obchodě. Během analýzy v místě autorizovaný elektrikář důkladně vyhodnotí požadované místo instalace, poradí Vám a na základě zjištění sestaví odhad bezpečné instalace. Tím je zajištěno, že instalace a připojení budou vhodné pro bezpečný provoz a splní vysoké standardy kvality Webasto.

 • V rámci analýzy v místě vyhodnotí elektrikář podmínky. Elektrikář musí být speciálně vyškolen a autorizován pro nabíjení infrastruktury. Někdy se posuzuje úplná dostupnost energie pro připojení k síti, panel měřiče, typ možné kabeláže a požadované umístění nabíjecího bodu, aby se určilo, zda je úspěšná instalace proveditelná. Nakonec bude vypracován odhad nákladů na nezbytnou práci.

Záruka a vrácení

 • Záruka je ve České republice 2 roky.

 • Můžete se zde přihlásit pomocí svého účtu nebo si vytvořit nový účet. Na hlavním panelu „Můj účet“ můžete pomocí tlačítka „Přidat nabíjecí stanici“ propojit již zakoupenou nabíjecí stanici se sériovým číslem. 

 • Můžete se zde přihlásit pomocí svého účtu nebo si vytvořit nový účet. Jakmile propojíte svou nabíjecí stanici s Vaším zákaznickým účtem, můžete požádat o záruku připojení Vaší nabíjecí stanice na palubní desce pomocí odkazu „Zde můžete přidat záruku připojení“.

 • Máte 14 dní na vrácení produktu. V případě, že chcete produkt vrátit, kontaktujte naši HOT linku nebo pošlete e-mail s vaší žádostí o vrácení na adresu Webasto-Prague@webasto-charging.com. Po přijetí Vaší žádosti o vrácení Vám Webasto zašle e-mailem štítek pro vrácení. Jednoduše nalepte zpětný štítek na horní část krabice a poté ji odešlete. Plná refundace objednávky může trvat až 14 dní

Naše produkty

Nabíjecí stanice Webasto

Jednoduché „Plug & Play“ nebo inteligentní řešení nabíjení pro jakýkoli požadavek. Webasto rychle podporuje nabíjení, rychle , efektivně  a bezpečně .

Webasto příslušenství

Vyberte si své příslušenství, jako jsou naše stojany Webasto nebo nabíjecí kabel režim 3 pro nabíjení na veřejných nabíjecích stanicích.

Webasto servis

Jsme tu vždy pro Vás a postaráme se o instalaci a správné softwarové řešení a správu vaší infrastruktury nabíjení.