Polityka prywatności

Link to Data Privacy Settings: You can change your Data Privacy Settings whenever needed to adapt your settings.

Grupa firm Webasto szanuje prywatność użytkownika i bardzo poważnie traktuje ochronę danych osobowych. Uważamy, że użytkownik powinien wiedzieć, w jaki sposób i kiedy gromadzimy dane, jakiego typu są to dane i jak z nich korzystamy. Stosujemy środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania dokładnego przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych/prywatności. 

Gromadzenie i używanie danych innych niż osobowe (gromadzenie danych anonimowych)

Możliwe jest odwiedzanie niepersonalizowanych witryn internetowych grupy Webasto (www.webasto.com, www.webasto-thermo.comwww.webasto-charging.com oraz www.webasto-group.com) bez podawania swoich danych umożliwiających osobistą identyfikację. Podczas odwiedzania naszych różnych witryn internetowych gromadzone są informacje zazwyczaj udostępniane przez przeglądarki internetowe, takie jak bieżący adres IP, typ przeglądarki i system operacyjny komputera, witryna kierująca, data i godzina oraz odwiedzone strony. Nie umożliwiają one jednak wyciągania żadnych wniosków dotyczących danych osobowych i nie zbieramy ich w tym celu.

Dane osobowe

Dane osobowe to informacje dotyczące użytkownika jako osoby. Są to informacje takie jak imię i nazwisko, adres, adres pocztowy, numer telefonu. Danymi takimi nie są informacje, których nie można bezpośrednio powiązać z faktyczną tożsamością użytkownika (takie jak czas spędzony w witrynie internetowej lub liczba użytkowników witryny). Dane umożliwiające identyfikację osobistą są gromadzone przez spółki z grupy Webasto jedynie wówczas, gdy użytkownik podaje je dobrowolnie, na przykład wypełniając formularz zgłoszeniowy lub rejestrując się w celu uzyskania usług spersonalizowanych. Dane wprowadzone w takim formularzu są przechowywane i używane jedynie w odpowiednim, wskazanym celu. Wymagamy na przykład podania pełnego adresu w celu przetworzenia podania o pracę.
Zastrzegamy sobie prawo do udostępnienia danych innym przedsiębiorstwom z grupy Webasto, naszym autoryzowanym dealerom i partnerom serwisowym w celu doskonalenia usług świadczonych przez nas na rzecz użytkownika. W przypadku, gdy użytkownik prosi o ofertę dealera za pośrednictwem naszej witryny internetowej, ujawniamy podane dane osobowe dealerom wybranym przez użytkownika. Ujawnienie tych danych stronom trzecim jest wykluczone, chyba że użytkownik jednoznacznie wyrazi zgodę na takie działanie. 

Czas przechowywania danych

Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem naszej witryny internetowej są przechowywane jedynie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, w których zostały podane. W związku z koniecznością przestrzegania okresów zatrzymania danych, związanych z prawem handlowym lub podatkowym, czas przechowywania określonych danych może wynosić maksymalnie 10 lat. 

Prawa użytkownika

Jeśli użytkownik nie zgadza się już na przechowywanie jego danych osobowych lub stały się one nieprawidłowe, po otrzymaniu odpowiedniego powiadomienia zgodnie z postanowieniami ustawy usuniemy, poprawimy lub zablokujemy te dane. Na żądanie użytkownik bezpłatnie otrzyma informacje dotyczące wszystkich przechowywanych przez nas danych osobowych. Pytania na temat gromadzenia, przetwarzania lub używania danych osobowych oraz prośby o informacje, poprawienie, zablokowanie lub usunięcie danych należy kierować do naszego centrum obsługi klienta na adres info@webasto.com lub do odpowiedniej spółki z grupy Webasto. 

Stosowanie plików cookie

W naszych witrynach internetowych stosowane są pliki cookie. Pliki cookie to małe ilości danych, które można przechowywać na dysku twardym komputera. Ten zestaw danych jest tworzony i wysyłany użytkownikowi przez serwer internetowy, z którym zostało nawiązane połączenie przy użyciu przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox). Pliki cookie umożliwiają rozpoznanie użytkownika podczas ponownej wizyty witryny internetowej i eliminują konieczność ponownego wprowadzania danych. W większości przeglądarek domyślne ustawienia umożliwiają automatyczne akceptowanie plików cookie. Dostępna jest jednak opcja umożliwiająca skonfigurowanie przeglądarki na odrzucanie plików cookie lub wyświetlanie ich z wyprzedzeniem. Informacje na ten temat znajdują się w części Pomoc w przeglądarce. Ponadto można w każdej chwili usunąć pliki cookie z systemu (np. Windows Internet Explorer). 

Dodatkowe informacje o plikach cookie stosowanych w tej witrynie internetowej można znaleźć tutaj.

Łącza do innych witryn internetowych

Nasze serwisy internetowe zawierają łącza do innych witryn internetowych. Nie mamy żadnego wpływu na przestrzeganie praw dotyczących prywatności danych przez operatorów tych witryn. W związku z tym należy w każdym przypadku zapoznać się z odpowiednią polityką prywatności. Nie mamy również żadnego wpływu na legalność treści tych witryn internetowych. W związku z tym odrzucamy wszelką odpowiedzialność za treść innych witryn internetowych.

Użytkowanie dodatków plug-in portali społecznościowych Facebook, Google+, Twitter i XING

W naszej witrynie internetowej znajdują się paski zawierające odsyłacze (łącza) do następujących sieci / serwisów społecznościowych:

  • Zewnętrznej sieci społecznościowej Facebook, należącej do Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Dodatki plug-in identyfikuje jeden z logotypów serwisu Facebook (biała litera F na niebieskim kafelku, symbol kciuka wzniesionego w górę lub dodatkowe oznaczenie „Facebook social plugin”). Listę i wygląd społecznościowych dodatków plug-in serwisu Facebook można sprawdzić pod adresem http://developers.facebook.com/plugins.
  • Zewnętrznej sieci społecznościowej Google+, należącej do Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. W kontekście naszej obecności w Internecie dodatki plug-in identyfikuje logotyp Google+ lub dodatkowe oznaczenie „+1”
  • Zewnętrznej usługi o nazwie Twitter, należącej do Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Mogą na nią wskazywać oznaczenia takie jak „Twitter” lub „Obserwuj”, połączone ze stylizowanym niebieskim ptakiem. Przyciski można zobaczyć na stronie https://twitter.com/about/resources/buttons. Przyciski te umożliwiają udostępnienie w serwisie Twitter artykułu lub strony z naszej witryny internetowej albo rozpoczęcie obserwowania nas w serwisie Twitter. 
  • Sieci XING, należącej do XING AG, Gänsemarkt 43, D-20354 Hamburg. Dodatki plug-in są oznaczone przyciskiem udostępniania serwisu XING. 


Przyciski i/lub dodatki plug-in są domyślnie nieaktywne i użytkownik musi jest samodzielnie włączyć. Funkcje przypisane do odnośników (łączy) do odpowiednich sieci/serwisów (Facebook, Google+, Twitter, XING), zwłaszcza w odniesieniu do przesyłania informacji i danych użytkownika, nie stają się aktywne wskutek samego odwiedzenia naszej witryny internetowej. W tym celu konieczne jest kliknięcie odpowiednich odnośników. 

Kliknięcie tych odnośników (łączy) umożliwia włączenie dodatków plug-in serwisów Facebook, Google+, Twitter i/lub XING, gdyż przeglądarka nawiązuje wówczas bezpośrednie połączenia z serwerami danych sieci/serwisów (Facebook, Google+, Twitter i/lub XING). Gdy użytkownik zalogowany na swoim koncie w sieci/serwisie (Facebook, Google+, Twitter, XING) i odwiedzający naszą witrynę internetową użyje odnośników, informacja o tej wizycie zostanie przekazana do operatora danej sieci/serwisu (Facebook, Google+, Twitter, XING). Odpowiedni operator (Facebook, Google+, Twitter, XING) może powiązać wizytę w naszej witrynie internetowej z kontem użytkownika. Informacja ta jest przesyłana do operatora (Facebook, Google+, Twitter, XING) i w razie potrzeby może być u niego przechowywana. Aby temu zapobiec, należy wylogować się z odpowiednich kont przed kliknięciem odsyłacza (łącza).

Uzupełniające informacje o przechowywanych informacjach można znaleźć pod następującymi adresami:


Nawet jeśli użytkownik nie jest członkiem powyższych sieci/serwisów społecznościowych, nadal możliwe jest, że organizacje te uzyskają adres IP użytkownika za pośrednictwem dodatków plug-in sieci społecznościowych, a nawet go zapiszą. Szczegółowe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania, gromadzenia i użytkowania danych przez serwisy Facebook, Google+, Twitter i XING oraz odpowiednich praw i opcji ustawień zawierają następujące polityki prywatności danych:


Użytkownik ma ponadto możliwość zablokowania dodatków plug-in sieci społecznościowych za pomocą dodatków przeglądarki, na przykład dodatku plug-in serwisu Facebook za pomocą „Facebook Blocker”, który można pobrać stąd: http://webgraph.com/resources/facebookblocker/. Można również dokonać częściowych zmian ustawień poufności danych, np. na stronie http://twitter.com/account/settings.

Newsletter

Nasze newslettery, wiadomości e-mail i inną komunikację elektroniczną z informacjami związanymi z reklamą (dalej zwane „newsletterami”) wysyłamy jedynie za zgodą odbiorców lub zezwoleniem prawnym. Dokładny opis ich zawartości w ramach subskrypcji newslettera ma decydujące znaczenie w kwestii zgody użytkownika.

Jeśli użytkownik subskrybuje nasz newsletter, korzystamy z informacji niezbędnych do tego celu lub informacji podanych nam oddzielnie przez użytkownika, aby regularnie przesyłać nasz newsletter pocztą elektroniczną. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z subskrypcji newslettera, wysyłając wiadomość na podany niżej adres kontaktowy albo za pomocą służącego do tego łącza w newsletterze.

Aby subskrybować newsletter, wystarczy podać adres e-mail. Subskrypcja naszego newslettera to tak zwana procedura podwójnego potwierdzenia. Innymi słowy, po zarejestrowaniu się użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie subskrypcji. Potwierdzenie to jest niezbędne, aby nikt inny nie mógł subskrybować newslettera przy użyciu cudzego lub nieznanego adresu e-mail.

Subskrypcje newslettera są rejestrowane w dzienniku, aby umożliwić nam zweryfikowanie procesu subskrypcji zgodnie z wymogami prawa. Przechowywany jest czas rejestracji (początkowej subskrypcji), potwierdzenie oraz adres IP.

W każdej chwili można zakończyć odbieranie newslettera, tj. wycofać zgodę. W ten sposób unieważnieniu ulegają jednocześnie obie formy zgody na wysyłanie newslettera. Łącze umożliwiające anulowanie subskrypcji znajduje się na końcu każdego wydania newslettera.

 

Pytania i uwagi

Pytania, sugestie lub uwagi dotyczące poufności danych należy kierować do naszego działu obsługi klienta pocztą elektroniczną na adres dataprotection@webasto.com.
Szybki rozwój nowych technologii internetowych wymaga od nas od czasu do czasu dostosowania naszej polityki prywatności do zmieniających się warunków. O wszelkich zmianach będziemy informować tutaj.

Podmiot odpowiedzialny w znaczeniu ustawy o ochronie danych

Data Protection Webasto Group
Webasto SE

Kraillinger Straße 5
82131 Stockdorf
Germany

Group Data Protection Officer: Manfred Gerlach
dataprotection@webasto.com
Telefon: +49 (89) 8 57 94-0